ביטול  קורס / חוג / טיול / הסעה יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב בטופס ביטול השתתפות.

 

ניתן לבטל חוג שנתי:  

-           מיד לאחר תקופת ההתנסות = 2 מפגשים ראשונים

-           בסוף סמסטר א' , 31.01  בהודעה של חודש מראש

 

ניתן לבטל קורסים עיוניים בבוקר / ערב:

מיד לאחר המפגש הראשון.  ממועד המפגש השני לא ניתן לבטל.

 

ניתן לבטל טיול:

בהתאם לתנאים בתקנון הטיולים

 

תודה

הנני מבקש לבטל השתתפותי בפעילות:עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il