ביטול  קורס / חוג / טיול / הסעה יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב בטופס ביטול השתתפות.

 

ניתן לבטל חוג שנתי:  

-           מיד לאחר תקופת ההתנסות = 2 מפגשים ראשונים

-           בסוף סמסטר א' , 31.01  בהודעה של חודש מראש

 

ניתן לבטל קורסים עיוניים בבוקר / ערב:

מיד לאחר המפגש הראשון.  ממועד המפגש השני לא ניתן לבטל.

 

ניתן לבטל טיול:

בהתאם לתנאים בתקנון הטיולים

 

תודה

הנני מבקש לבטל השתתפותי בפעילות: