המלצות מרכז "משאבים" - פרופסור מולי להד

| עדכון אחרון:  25/03/2020 19:35
משאבים

מצ"ב קובץ המלצות שחובר על ידי פרופסור מולי להד וצוות מרכז משאבים כמו כן מצורפת ההצעה הבאה : למפגשי סיוע בטלפון.

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: