מדריך לשימוש בתכנת זום

עמותת מחשבה טובה בנתה מדריך לשימוש בתכנת ZOOM  לחצו על הקישור כדי להגיע למדריך