הנחות בארנונה

| עדכון אחרון:  04/08/2015 19:13
עד 30%  לדירה עד 100 מ"ר-
התנאים לקבלת ההטבה / הזכות:
תושב משגב בעל תעודת אזרח ותיק שסך הכנסותיו  מכל מקור שהוא אינו עולה על השכר הממוצע במשק. גרים בדירה יותר מאזרח ותיק אחד תינתן ההנחה אם סך כל ההכנסות המתגוררים בדירה מכל מקור שהוא אינו עולה על  150% מהשכר הממוצע.
תנאים:
1. המבקש עומד בקריטריונים עפי חוק אזרחים ותיקים.
 2. מחזיק בנכס נשוא הבקשה.  3. מותנה במבחן הכנסה של כל דיירי הבית לחודשים: אוקטובר-דצמבר  של שנה קודמת.
 
עד % 100  לדירה עד 100 מ"ר-
התנאים לקבלת ההטבה / הזכות:
אזרח ותיק המקבל קצבת זקנה לנכה.
תנאים
1. המבקש בגיל המתאים
2. מחזיק בנכס נשוא הבקשה.  3. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
 
עד % 100  לדירה עד 100 מ"ר-
התנאים לקבלת ההטבה / הזכות:
תושב משגב בעל תעודת אזרח ותיק המקבל גמלת הבטחת הכנסה ומקבל בנוסף: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים, קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה
תנאים
1. המבקש בגיל המתאים
2. מחזיק בנכס נשוא הבקשה.  3. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
 
עד 25%  לדירה עד 100 מ"ר-
התנאים לקבלת ההטבה / הזכות:
תושב משגב בעל תעודת אזרח ותיק שאינו מקבל גמלת הבטחת הכנסה אך מקבל: קצבת זקנה, קצבת שארים, קצבת תלויים או קצבת נכות בשל פגיעה בעבודה.
תנאים:  
1. המבקש בגיל המתאים
2. מחזיק בנכס נשוא הבקשה.  3. הומצא אישור רשמי מן המוסד נותן הגמלה.
 
למידע נוסף:
מח' גבייה וארנונה משגב
04-9902371  04-9902384
yaelh@misgav.org.il
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il