הטבה בתעריפי המים

| עדכון אחרון:  30/08/2016 15:21
.

תיאור ההטבה:

כמות נוספת על הכמות המוכרת לאותה נפש ביח"ד של עד 3.5 מ"ק לחודש בתעריף מוזל.

 

תנאים לקבלת ההטבה:

צרכן הזכאי לקצבת זקנה לפי הוראות סעיף 251 לחוק הביטוח הלאומי (למי שמשולמת לו קצבת נכות)

רשימת הזכאים מועברת לספקי המים מרשות המים וביטוח לאומי.

 

לפרטים נוספים:

הישובים, שהעבירו את ניהול משק המים לקולחי משגב,

יפנו לגזברות – 04-9990165  sarit@kmisgav.co.il

הישובים, שמנהלים את משק המים עצמאית, יפנו למזכירות הישוב.

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il