סיוע במחלקת הרווחה במועצה האזורית משגב

| עדכון אחרון:  30/08/2016 15:21
.

 

ייעוץ והכוונה לתושבים וותיקים ולמשפחותיהם בעניין מיצוי זכויותיהם-
תיאור ההטבה: יעוץ במסגרת התנהלות שוטפת של העו"סית, רכזת נושא זקנה במשגב.
תנאים לקבלת ההטבהתושבי משגב בגיל 60+
 
ביקורי בית של העובדות הסוציאליות אצל  תושבים וותיקים זכאי חוק סיעודי-
תיאור ההטבהבמהלך השנה מתבצעים 2 ביקורי בית לכל זקן סיעודי. 
תנאים לקבלת ההטבהתושבי משגב בגיל 60+
 
סיוע לתושבים וותיקים נזקקים לרכישת אמצעי חימום-
תיאור ההטבהשיתוף פעולה עם קרן הידידות במימון אמצעי החימום באמצעות שיק על סך 500 ₪.
תנאים לקבלת ההטבהתושבי משגב בגיל 60+  ע"פ מבחן זכאות 
 
סיוע לתושבים וותיקים נזקקים-
תיאור ההטבה: טיפול אישי בבית הקשיש,רכישת ציוד עפ"י חוקי התע"ס (זכאות ונזקקות של משרד הרווחה).
תנאים לקבלת ההטבה: תושבי משגב בגיל 60+ ע"פ מבחן זכאות. 
 
לפרטים נוספים:
המחלקה לשירותים חברתיים
049902332
michalli@misgav.org.il
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il