תעסוקת נשים 60+ : דו"ח של "מרכז אדוה"

| עדכון אחרון:  02/05/2015 22:05
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il