עבודה לגמלאים בתרדיון! יוני 2019.

(05/06/2019 15:01)
כלל מודעה
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]