שכנות טובה "جيرة حسنة"

| עדכון אחרון:  06/08/2015 11:54
"שכנות טובה" הינה תכנית משותפת למועדוני הוותיקים היהודים והבדואים במשגב. מטרת התכנית לאפשר הזדמנות ללמידה משותפת, הכרות הדדית ופיתוח קשרי גומלין בין תושבים וותיקים הגרים בשכנות, במסגרת מועצה אזורית משותפת. התכנית שנתית, הכוללת סדרה של  מפגשים, אחת לחודש, לסירוגין בכפרים ובמועדון עמותת מרחבים לוותיקי משגב. המפגשים מזמנים היכרות ולמידה חווייתיים באמצעות ביקורים הדדיים, סיורים, סיפורי חיים, סיפורי מקום ומנהגים ומאפשרים התייחסות רב תרבותית לנושאים כגון חתונה, אוכל, חקלאות, חגים וכו'.
 
"جيرة حسنة" عبارة عن برنامَج مشترك لنوادي المواطنين القدامى اليهود والبدو في "مسـﭽـاﭪ". يهدف البرنامَج إلى إتاحة فرصة التعلّم المشترك، التعارف المتبادل، وتطوير علاقات تبادلية بين السكان القدامى المتجاورين في إطار مجلس إقليميّ مشترك. البرنامَج سنويّ ويشمل سلسلة لقاءات، مرّة في الشهر، بشكل متقطع، في القرى وفي نادي جمعية "مرحاﭬـيم" لقدامى "مسـﭽـاﭪ". توفّر هذه اللقاءات تعارفًا وتعلّمًا انطباعيّين من خلال الزيارات المتبادلة، الجولات، قصص من الحياة، قصص المكان، والعادات، وتتيح التطرّق المتعدّد الثقافات إلى مواضيع مثل العرس، الطعام، الزراعة، الأعياد، وما شابه.

תמונות מצורפות להודעה זו: