מפגש חברתי בין ותיקי מועדון סלאמה ומועדון ותיקי חוסניה פב 2019

24/02/2019 06:44

כמנהג  עמותת מרחבים, מידי שנה, במטרה לחזק את הקשרים בין חברי המועדונים ביקרו בחודש פברואר 54 קשישים ממועדון סלאמה  במועדון חוסיניה.
במפגש נכח ראש ועד חוסיניה טהא סואעד. הקשישים הבדואים נהנו מהרצאה מעניינת של אלשיך גמאל מכפר ראס אלעין.
המפגש החברתי, השיחות, ארוחת הצהריים המשותפת במטרה לקרב ולהדק את הקשים בין המועדונים, נראה כי אכן הושגה.
קשישי  מועדון חוסיניה חילקו פרחים לקשישי סלאמה בסיום המפגש. כולם מאוד נהנו ויצאו מחוייכים, נרגשים ומאושרים.
הקשישים ציינו שהמפגש היה מקרב לבבות. כן ירבו!

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il