ביקור מועדוני הוותיקים הבדואים בחוסיניה וראס אלעין במוזיאון 'מן זמאן כאן' בכפר שעב

27/11/2018 21:29

ותיקי המועדונים הבדואים, יצאו לפעילות מיוחדת במוזיאון 'מן זמאן כאן' בכפר שעב, שם התכבדו בארוחת בוקר, הקשיבו להרצאה  וסיפורים מהמורשת הערבית, השתתפו בסיור מודרך במוזיאון  וסיירו בכפר. את הפעילות קינחו בארוחת צהרים.

הוותיקים גילו ענין רב במוזיאון, נהנו, שמחו מאוד לבקר במקום מעורר השראה שכזה  והרגישו חיבור חזק למקום שמדבר על המורשת ושימורה.

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il