עבודות תלמידים מחוג פסיפס תשע"ח בהדרכת נועה בן אור

05/06/2018 13:14
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il