פגישה מחודשת להקרנת סרט ההצגה : "דור לדור - מחושך לאור" שהועלתה במסגרת "תיאטרון עדות 7/12/2015"

14/01/2016 14:51
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il