טיולי "חמשישים": "קול קורא במדבר" ירושלים ומדבר נובמבר 2017

19/12/2017 13:24
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il