טיולי "חמשישים": "קול קורא במדבר" ירושלים ומדבר, יומיים - אוקטובר 2017 

19/12/2017 13:01

ירושלים של שלהי ימי הבית השני.חפירות עיר דוד והגילויים המרעישים מימי בית ראשון. ביקור בבריכת השילוח של ימי בית שני ועליה (מתחת לפני הקרקע) במעלה הגיא המרכזי דרך הרחוב ההרודיאני ומערכות הניקוז שלו אל מרכז דוידסון. עיסוק בהרחבה בעיר של ימי הבית השני והכרת הזרמים שפעלו בה. נסיים את היום בתצפית יפה אל נופי מדבר יהודה ובקעת יריחו.

לינה: כפר הנופש אלמוג

בעקבות האיסיים המכונים גם כת מדבר יהודה.,  ביקור יסודי באתר קומראן וסיום בשמורת עינות צוקים (עין פשחה) נגיעה באורחות החיים של חברי הכת, בעיסוקם בטהרה ובכתיבה, בסיפור גילוי המגילות הגנוזות, הקשר האפשרי בין האיסיים ויוחנן המטביל "מבשר הנצרות"

בעינות צוקים סיור בחלק הסגור של השמורה.