החוג לקרמיקה מתחילים של אדוה אפק

13/06/2017 17:06

תהליכי עבודה שונים שנלמדים בשיעורי קרמיקה למתחילים.

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il