תמונות מטיול נופים ופריחות בגליל התחתון המזרחי 23.2.2017

19/12/2017 13:03

תודות לבנצי נבו על הצילומים

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il