תמונות מטיול נופים ופריחות בגליל התחתון המזרחי 23.2.2017

19/12/2017 13:03

תודות לבנצי נבו על הצילומים