טיול לבקעת הירדן 9/2/2017 . צילומים באדיבות בנצי נבו

19/12/2017 13:03
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il