עבודות תלמידים מחוג פסיפס תשע"ו בהדרכת נועה בן אור

05/07/2016 08:22