תקנון טיולים

| עדכון אחרון:  04/08/2019 17:03

 

תקנון הטיולים:

 

שימו לב!! ההרשמה לטיולים תתבצע אחת לרבעון ולא מראש בתחילת השנה.

תאריך פתיחת ההרשמה מצוי בצמוד לכל טיול.

 

1. ההרשמה לטיולים תעשה בכתב על גבי טופס ההרשמה בלבד (באתר מרחבים).

2. מספר המשתתפים, בכל טיול, לא יעלה על 45 איש.

3. ההשתתפות תהיה על פי סדר תאריך ההרשמה. השיבוץ יהיה לפי העיקרון: כל הקודם זוכה.

4. במידה ומספר הנרשמים, לטיול, יהיה גדול מ- 45 אנשים, תפתח רשימת המתנה והם ישובצו לטיול, אם וכאשר יתפנה מקום, לפי סדר תאריך הרשמתם.

5. החיוב, עבור ההשתתפות, יתבצע לאחר כל טיול.

6. טיול שלא ירשמו אליו לפחות 40 איש – יבוטל והנרשמים לטיול לא יחויבו בעלותו.

7. כניסות לאתרים מבוססות על כניסת קבוצה, כל המשתתפים יחויבו על כניסות לאתרים , לא יילקחו בחשבון  מטמון או הנחות אחרות.

8. לאחר סיום תהליך ההרשמה ישלחו אישורים על ההרשמה למשתתפים . עמותת מרחבים תשתדל לשלוח  תזכורת לפני כל טיול , אך בכל מקרה, האחריות להגעה / ביטול טיול, הנה באחריות הנרשמים .

 

ביטוח

1. לעמותת מרחבים לוותיקי משגב יש ביטוח צד שלישי בלבד.

2. מובהר כי התשלום עבור ההשתתפות בטיולים אינו מחייב את העמותה ברכישת פוליסת ביטוח לכיסוי תאונות אישיות וכי העמותה אינה מבטחת את משתתפי הטיולים בביטוח זה.

3. המשתתף רשאי לבטח את עצמו, על חשבונו, בביטוח תאונות אישיות המכסה כל נזק גוף העלול להיגרם לו במהלך הטיולים.

 

ביטול השתתפות בטיול:

1. הביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב של הנרשם.

2. בהודעה על ביטול השתתפות בטיול, שלושה שבועות או יותר, מראש, לא יחויב המבטל בעלות הטיול.

3.בהודעה על ביטול השתתפות בטווח של שלושה שבועות ועד יומיים ממועד הטיול:

- המבטל לא יחויב בעלות הטיול, בתנאי ואדם מרשימת ההמתנה ימלא את מקומו או ימצא מחליף ע"י המבטל.

- המבטל יחויב ב- 50% מעלות הבסיס של הטיול, במידה ולא יתמלא מקומו והטיול יצא לפועל.

4. במקרה של ביטול בטווח של יומיים ממועד הטיול, על המבטל מוטלת האחריות למציאת ממלא מקום. במידה ולא ימצא מחליף, יחויב המבטל בעלות הבסיס המלאה של הטיול.

 

אחריות ההודעה על שינויים הינה על משתתפי הטיולים.

 

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il