.

| עדכון אחרון:  25/08/2020 10:51

תקנון ונהלי הרשמה

 

תנאי לפתיחת הקורסים / חוגים הוא מספר משתתפים מינימלי. אנא שקלו היטב לאלו חוגים/קורסים ברצונכם להירשם. על בסיס הרשמתכם מתקבלת ההחלטה אם לפתוח חוג/קורס זה או אחר.

הקתדרה שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

 

נהלי הרשמה

1. בפעילויות הבוקר ההרשמה לחוגים הנה לכל שנת הפעילות במסגרת מנוי הבוקר.

2. מאחר ובחוגים שנתיים קיימת אפשרות ביטול השתתפות בסוף סמסטר א', במידה ומספר הרשומים בתחילת הסמסטר השנ לא יגיע למינימום הנדרש לפתיחת קבוצה תאלץ העמותה לסגור את החוג לפני פתיחת הסמסטר השני.

4. מספר המקומות בחוגים מוגבל. הקדימו להירשם והבטיחו את מקומכם בחוג הרצוי. השיבוץ יעשה על פי סדר מועד ההרשמה.

5. בכל פעילויות הבוקר והטיולים תינתן עדיפות לתושבי משגב בני 60+. הצטרפות של תושבים צעירים יותר  ותושבים מחוץ למועצה תהיה על בסיס מקום פנוי.

 

תקופת התנסות (מותנית בהרשמה מראש):

בחוגים השנתיים ובקורסי הבוקר הסמסטריאליים- תתאפשר תקופת התנסות במפגש הראשון בלבד במהלך החודש הראשון של כל סמסטר (ספטמבר 2020 ופברואר 2021).

בקורסים העיוניים בערב(בזום) תתאפשר התנסות במפגש ראשון בלבד, בתשלום.

במנוי הזום תתאפשר התנסות של שבועיים בלבד ולאחר מכן ההתחייבות תהיה עד סוף הסמסטר. (קורסי זום שאינם כלולים במנוי הזום - כגון צילום, ספרדית, ציור בצבעי מים וכדומה - תקופת ההתנסות הינה כמו בחוגים רגילים -כלומר מפגש אחד.

בתום תקופת ההתנסות ניתן להחליף או לבטל את הפעילות בהודעה מיידית, בכתב בלבד על גבי טופס

ביטול הנמצא באתר העמותה ובמשרד. לאחר מכן לא ניתן יהיה לבטל השתתפות בפעילות, אלא בסוף

הסמסטר (בהודעה בכתב, חודש מראש).

 

אופן ההרשמה:

ההרשמה לחוגים, לקורסים ולטיולים תתבצע על גבי טופס הרשמה אינטרנטי בלבד, באתר עמותת מרחבים:

www.merchavim-misgav.org.il ותכנס לתוקף עם קבלת אישור ההרשמה במייל מאת העמותה.

ניתן לקבל עזרה בהרשמה, לאורך כל השנה, בימים א-ה בין השעות 08:00-15:30 ,במשרדי העמותה , בטל' 04-9990314  או בסלולרי 052-308-6897 

 

שכר הלימוד ואפשרויות לתשלום במסגרת עמותת מרחבים:

שכר הלימוד מחושב לחוג/ קורס מלא ולוקח בחשבון את החודשים בהם ישנן חופשות וחגים ופעילויות מיוחדות. החיוב מתחלק באופן שווה למספר חודשי הפעילות.

א. לתושבי מ.א. משגב - דרך חיובי המועצה.

ב. לתושבי חוץ - התשלום ייעשה על ידי מתן הרשאה לתשלום בכרטיס אשראי דרך מ.א. משגב.

 

החזר שכר לימוד:

ההרשמה לחוג/פעילות מחייבת. אין החזר שכר לימוד עקב היעדרות מלימודים / מפעילות, אלא במקרה של ביטול חוג על פי הנוהל להלן. במקרים חריגים ניתן לפנות לוועדת חריגים של עמותת מרחבים.

 

נוהל ביטול חוג שנתי / מנוי / הסעה:

א.         ביטול יכנס לתוקפו רק לאחר הודעה בכתב של הנרשם, ואישור קבלתה, בטופס ביטול חוג/ הסעה הנמצא באתר עמותת מרחבים www.merchavim-misgav.org.il או במשרדי העמותה.

ב.         ביטול השתתפות או שינוי בהיקף ב"מנוי מרחבי בוקר" יתאפשר בשני מועדים בלבד (למעט הסעות):

1. מיד לאחר תקופת ההתנסות של כל חוג/קורס.

2.      בסוף סמסטר א' , בהודעה בכתב של חודש מראש (לא יאוחר מ-31.12.20).

3.      במקרים של היעדרות של חודשיים ומעלה , עקב סיבות רפואיות ניתן לפנות בכתב לוועדת חריגים בבקשה לביטול חוג ולקבלת החזר תשלום רטרואקטיבי. ייתכן כי יידרשו אישורים רפואיים.

 

ביטוח:

העמותה מבוטחת בביטוח צד שלישי ואינה מבטחת את משתתפי הפעילויות בביטוח תאונות אישיות.

 

הסעות - מידע כללי והרשמה

עמותת מרחבים תפעיל מערך הסעות מסודר לבני 60+ מהיישובים למרכז הפעילות במרחבים ובישוב מנוף

בימים א, ב ו- ד. ההסעות הן בתחילת יום הפעילות ובסיומו בלבד.

בכפרים הבדואים תתקיימנה הסעות למועדונים בסלאמה, כמאנה וחוסניה.

• ההרשמה למערך ההסעות מתבצעת בטופס ההרשמה לפעילות.

• פרטי הקווים והתחנות יקבעו לאחר סיום תהליך ההרשמה ויועברו למשתתפים בתחילת שנת הפעילות.

• ההסעות לפעילות מתקיימות במסלולים קבועים ובמקומות איסוף / פיזור קבועים בתוך הישובים.

• קווי ההסעות , פתיחת קו חדש/ שינוי קו, מותנים במינימום משתמשים, בהתאם לשיקולים כלכליים.

• מקרים חריגים ו / או מוגבלים הזקוקים להסעה מיוחדת יפנו לוועדת חריגים.

ההרשמה להסעות היא על בסיס שנתי קבוע, כולל במקרים של אי שימוש זמני בהסעות. אין החזר תשלום, אלא במקרה של ביטול נקודת ההסעה לתקופה של חודש ומעלה או במקרה של ביטול קבוע של ההסעה, על פי הנוהל.

 

תעריפי השתתפות

עלות לימודי הקתדרה - במרחבים בשני תעריפים שונים :

- לתושבי משגב בני 60+   

- לקהל הרחב (צעירים / תושבי חוץ)

 

תעריפי לימודי הבוקר בקתדרה - "מרחבי בוקר" - עלות לחודש:

מס' פעילויות בשבוע

תושב משגב בן 60+

 קהל רחב

תוספת לעלות המנוי

לחוגי אמנות/ סדנאות/בריכה

1

115 ₪

145

• קרמיקה , פיוזינג, חרוזי זכוכית, פסיפס - 100 ₪ + חמר/זכוכית/מתכות ואבנים

•, ציור – 50 ₪

• סדנאות מיוחדות – 50 ש"ח

רוקחות טבעית - 70 ש"ח

2-3

 220 ₪

295

4-5

280 ₪

425

6-7

350 ש"ח

65 ₪ לכל חוג

• חוג/קורס הנמשך 1-1.5 שעות =1 פעילות. חוג/קורס הנמשך שעתיים ומעלה נחשב ל-2 פעילויות.

 

 

תעריפי לימודי הערב בקתדרה: רשומים ליד כל חוג/קורס בנפרד.

 

ועדת הנחות וחריגים: העמותה מפעילה ועדת הנחות וחריגים למקרים חריגים ו / או בקשה להנחות .

• הפניה לוועדת הנחות וחריגים: למיכל חונן 9990314 או במייל michal1c@netvision.net.il

• בפניה לוועדה מטעמים רפואיים, יתכן ויידרשו אישורים רפואיים.

 

תשלום להסעות:

עלות ההסעות לבני 60+, ישתתפו בעלות ההסעה ליום פעילות בסך 20 ₪ הלוך וחזור.

תושבי כרמיאל , בני 60+ ישתתפו במחיר מלא של ההסעה, ביחס למס' הנוסעים. 

 

להרשמה לחץ כאן

 

 

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il