סדנאות מיוחדות

כבכל שנה אנו מציעים לכם סנדאות מיוחדות ותוכניות "שלא מן המנין" המיועדות להעשיר ולגוון את הפעילויות.