פטאנק

חוגי התעמלות אחר הצהריים לגיל השלישי

 

 תתאפשר התנסות בשני מהמפגשים הראשונים במהלך החודש הראשון לתחילת הפעילות. לאחר שני המפגשים הראשונים ניתן לבטל את הפעילות בהודעה מידית, בכתב בלבד על גבי טופס ביטול הנמצא  באתר העמותה. החל מהחודש השני של הסמסטר תהיה אפשרות להתנסות במפגש אחד בלבד. 

לאחר מועד מפגשי ההתנסות לא ניתן יהיה לבטל השתתפות במהלך הסמסטר אלא , אלא בתום הסמסטר הראשון בסוף ינואר (בהודעה מראש-לפחות חודש לפני תום הסמסטר דהיינו עד 31.12.21).

 

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מועדון פטאנק
יעקב נורדמן, מאמן
מגרש פטאנק
יום א' 17:00-18:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
ליגת ישובים בפטאנק לוותיקי משגב   מגרש פטאנק
יום ו' 09:00-11:30
לטופס הרשמה


עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il