מרחבי ידע בקר

קורסי בוקר סמסטריאליים וחוגים שנתיים

בחוגי הבוקר תתאפשר התנסות בשני מהמפגשים הראשונים במהלך החודש הראשון לתחילת הפעילות. לאחר שני המפגשים הראשונים ניתן לבטל את הפעילות בהודעה מידית, בכתב בלבד על גבי טופס ביטול הנמצא  באתר העמותה. החל מהחודש השני של הסמסטר תהיה אפשרות להתנסות במפגש אחד בלבד. 

לאחר מועד מפגשי ההתנסות לא ניתן יהיה לבטל השתתפות במהלך הסמסטר אלא , אלא בתום הסמסטר הראשון בסוף ינואר (בהודעה מראש-לפחות חודש לפני תום הסמסטר דהיינו עד 31.12.21).

 

 

שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
קורס: מהודו ועד כוש
יורם פורת
זוהר נבון
אולם הרצאות 1+2 (בית מרחבים)
יום א' 09:00-10:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
קורס: ישראל ושכנותיה
איני עבאדי
אולם הרצאות 1+2 (בית מרחבים)
יום א' 09:00-10:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
עברית קשה שפה ?!?
דורית פרומר ברזילי
אולם הרצאות 1+2 (בית מרחבים)
יום ב' 11:00-12:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
משה - מנהיג, נביא,אדם
ד"ר סיגלית אור
אולם הרצאות 1+2 (בית מרחבים)
יום ב' 11:00-12:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
בין רוח לחומר - מסע אל אוצרות התרבות המערבית
ד"ר רונית פליסטרנט-סחייק
אולם הרצאות 1+2 (בית מרחבים)
יום ד' 11:00-12:30
לטופס הרשמה


שם החוגמרצה/יםמיקוםמועדים
מהמסך הגדול אל הזמר העברי
ד"ר אורי דורצי'ן
יונתן גת
אולם הרצאות 1+2 (בית מרחבים)
יום ד' 11:00-12:30
לטופס הרשמה


עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il