הטבות וזכויות לתושבים וותיקים תושבי משגב

ליווי וייעוץ לוותיקי משגב  -  בנושאים שונים כמו מיצוי זכויות, הפגת בדידות ועוד

תיאור השירות:  פגישות באגף לרווחה וקהילה וביקור בית של עו"ס היישוב.

תנאים לקבלת השירות: תושבי משגב  מעל גיל 62 – נשים ו 67 גברים

 

טיפול רגשי לוותיקי משגב :  טיפול רגשי – ליחידים ולזוגות – מסובסד, מתקיים באגף לרווחה וקהילה.

הפניה נעשית דרך עו"ס הישוב או ישירות לעו"ס מרכזת תחום הגיל השלישי

 

 

סיוע כלכלי לתושבים וותיקים -

תיאור השירות:  סיוע כלכלי למי שנזקק לכך עקב הכנסות נמוכות או הוצאות חריגות. השירות מותנה בבדיקת זכאות

תנאים לקבלת  השירותתושבי משגב בגיל 62 נשים /67  גברים,  ע"פ מבחן זכאות. 

 

תכניות התנדבות  המיועדות לוותיקי משגב הן כמתנדבים והן כמקבלי שירות.

ביקורים חברתיים, תיעוד סיפורי חיים, מלאכת יד ותנועה בבית התושב המבוגר.

 

בני משפחה מטפלים : תכנית לרווחת בני משפחה המטפלים באדם בתהליך הזדקנות. ליווי פרטני, קבוצות תמיכה, הרצאות וסדנאות

התוכנית מיועדת לתושבי משגב ללא קשר למקום מגורי ההורה

לפרטים ניתן לפנות לעוס תמי ענבר  9902332 -04

 

לפרטים נוספים:

המחלקה לשירותים חברתיים

049902332

shiran@misgav.org.il  מחלקה לרווחה וקהילה

netaroz@misgav.org.il  נטע רוזאי, מרכזת תחום זקנה

tami@misgav.org.il  , תמי עינבר, בני משפחה מטפלים