הקתדרה של משגב מגיעה גם לישובים

 

אנו מציעים מספר חוגי ספורט בחלק מישובי משגב המרוחקים ממרכז משגב. החוגים הם חלק ממנוי מרחבים כך שמי שמשתתף באחד מהחוגים המפורטים להלן יכול לצרפו לחוגים אחרים המתקיימים בקתדרה האזורית במשגב ולהנות מהטבות המנוי.

(לדוגמא מי שמשתתף בחוג אמנות של שתי פעילויות במשגב ובחוג ספורט מחוגי הקתדרה בישוב שלו – חוג הספורט הוא ללא תוספת תשלום במסגרת המנוי).

חוגי הפעילות הגופנית המתקיימים בישובים במסגרת המועדונים או בתים חמים -אינם כלולים במנוי מרחבים.

• נהלי הרישום והביטול לחוגי הקתדרה בישובים זהים לנהלי הרישום והביטול בקתדרה האזורית.

אנו מזמינים תושבים מישובים סמוכים להצטרף לחוגים המתקיימים בקרבתם.