הרצאה בנושא "העצמה בנקאית דיגיטלית" תתקיים ביום רבעי 26.6.19 בשעה ..09:30

דף הבית (25/06/2019 18:59)
העצמה דיגיטלית

אנו מזמינים את המשתתפים להרצאה שניתנת כשרות לאזרחים הותיקים על ידי  הפיקוח על הבנקים שתעסוק בכלים מעשיים לשימוש בשירותי הבנקאות הדיגיטליים. בהרצאה ידובר על יתרונות השימוש בבנקאות דיגיטלית, בטיחות ברשת ועוד. 

.
 במטרה ללוות את האזרחים הוותיקים באופן אישי ומובנה בהיכרות עם שירותים
בנקאיים דיגיטליים בסיסיים, יתקיימו בחודשים יולי- אוקטובר הדרכות אישיות בסניפי הבנקים
שיעסקו בנושא השירותים הבנקאיים הדיגיטליים הקיימים בבנק בו מתנהל חשבונם, לרבות
התנסות מעשית. ניתן יהיה להרשם להדרכות הללו בסוף ההרצאה.

בהדרכות הפרטניות יועברו, בין היתר, הנושאים הבאים:
✓ היכרות עם אתר האינטרנט של הבנק
✓ למידה על שימוש באפליקציה של הבנק
✓ מעקב אחר התנועות בחשבון באופן דיגיטלי
✓ ביצוע פעולות בנקאיות במכשירים האוטומטיים: הפקדת מזומן, הפקדת שיקים ועוד.
 
ההרצאה תתקיים ביום רביעי 26.6.19 בשעה 09:30(לפני ההרצאה של מורן גלאון)
מרצה: אסף רכס, מנהל סניף כרמיאל, בנק יהב.
 
 
הכניסה חופשית.

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]