תוכנית הטיולים החדשה של מרחבים לאפריל מאי לחצו לפרטים.

דף הבית (25/03/2021 10:59)
ערבה

מסמכים מצורפים להודעה זו:

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]