שיתוף צבור בנושא הקמת כפר גמלאים במרחבים 21.6.22

22/09/2022 12:20