שיתוף צבור בנושא הקמת כפר גמלאים במרחבים 21.6.22

23/06/2022 17:10