אנו מברכים את משתתפינו ושכנינו המוסלמים לרגל חג הולדת הנביא מוחמד!

01/11/2020 12:15
עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il