ביקורי משתתפי המועדונים הבדואים במפעל שטראוס

25/03/2020 20:25

משתתפי המועדונים הבדואים ממשיכים בסדרת הביקורים במפעל שטראוס בכרמיאל וזוכים ליחס של מלכים...

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il