שכנות טובה

25/03/2020 20:25

מפגשים שנערכו בחודש יולי 2019 בין משתתפים מסלאמה והישובים היהודים

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: sari@merchavim-misgav.org.il