קיצוותא 2019

22/08/2019 10:08

הקיצוותא הראשונה של מרחבים אוגוסט 2019

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990623, דוא"ל: [email protected]