אודות עמותת מרחבים

עמותת  מרחבים
 
עמותת מרחבים הינה העמותה לתושבים הוותיקים של המועצה האזורית משגב.
מטרת העמותה לקדם, לפתח ולספק מגוון נרחב של שירותים ופעילויות לתושבים הוותיקים, מתוך מטרה לאפשר להם המשך חיים פעילים בגיל המבוגר,
במסגרת המועצה האזורית משגב וביישוביה. 
 
מידע כללי על העמותה:
 
משגב היא מועצה "צעירה", אך גם היא, כמו המדינה, הולכת ומזדקנת במהירות יחסית.. זאת, בשל העובדה כי רוב הישובים במשגב נוסדו באותה תקופה ע"י אוכלוסייה בעלת מאפייני גיל דומה. 
בכדי להיענות לצרכים הצפויים ולהיערך להם מבעוד מועד נבנתה במשגב תוכנית אב אסטרטגית לפיתוח שירותים לגיל השלישי. ובעקבותיה הוקמה עמותת מרחבים - לוותיקי משגב , שמטרה לקדם ולהוציא אל הפועל את התוכנית האסטרטגית. 
 
החזון:
במשגב תיבנה חברה רב דורית, שבה אוכלוסיית הגיל השלישי מהווה נדבך חשוב בקהילה, תורמת ונתרמת בהיבטים השונים של היישוב הבודד ושל הקהילה כולה. 
פיתוח שירותים בכל התחומי החיים לבני הגיל השלישי במשגב ייעשה ברמה שתאפשר לתושבים להישאר ביישוביהם ושתמשוך אוכלוסייה מבוגרת נוספת להצטרף ליישובי המועצה. בפיתוח השירותים תהיה שמירה על אופי הקהילה מחד גיסא, והתחשבות בפרט ובצרכיו מאידך גיסא.
                
תחומי פעילות העמותה: 
 
  • גיבוש מדיניות לטיפול בגיל השלישי וקידומה בהיבט האזורי .
  • ייזום ופיתוח שירותים חדשים לתושבים בגיל השלישי.
  • אחריות כוללת להפעלת תוכניות פנאי לוותיקי משגב , בתחומי חברה, תרבות והעשרה: קורסים, חוגים טיולים הרצאות וסדנאות.
  • קורסים , חוגים וטיולים לתושבים בני 60+.
  • הפעלת "מועדון חברתי מרחבים", מועדון אזורי בשעות הבוקר.
  • הפעלת מועדוני קשישים בכפרים הבדואים.
  • הפעלת תוכנית "קהילה תומכת במשגב".
  • פיתוח וקידום פעילויות התנדבותיות שיאפשרו לאוכלוסייההמבוגרת לתרום ולהיתרם.
  • ליווי ויעוץ לועדות לגיל השלישי / 60+ בישובים .
  • הקמת מבנה לתרבות, פנאי ותעסוקה לגיל השלישי במשגב.