ליגת ישובים-פטאנק 21/22ליגת ישובים-פטאנק 21/22ליגת ישובים-פטאנק 21/222ליגת ישובים-פטאנק 21/222ליגת ישובים-פטאנק 21/22טיול לחיפה 5.11.21טיול לחיפה 5.11.21טיול לחיפה 5.11.21טיול לחיפה 5.11.21טיול לחיפה 5.11.21טיול לחיפה 5.11.21נופש ירושלים 11/21נופש ירושלים 11/21נופש ירושלים 11/21נופש ירושלים 11/21נופש ירושלים 11/21נופש ירושלים 11/212נופש ירושלים 11/21ערב חצי2ערב חצי3ערב חצי 1katadera_evening21