המחלקה לשרותים חברתיים במועצה האזורית משגב

 

המחלקה פועלת לקידום רווחתם האישית והחברתית של כל תושבי המועצה האזורית משגב- בהתאם למדיניות המועצה, משרד העבודה והרווחה ועל פי חוקי המדינה- ברמה מקצועית גבוהה, בהתאם לכללי אתיקה מקצועית, שמירת סודיות וכבוד לפונה.

עובדי המחלקה מסייעים לכל הפונים בייעוץ, טיפול הכוונה ותיווך בתחומי הפרט, הזוג המשפחה והקהילה.

 אוכלוסיית היעד כוללת את כל מעגלי החיים מלידה ועד זיקנה, ביישוביה היהודיים והבדואים של המועצה.

 כל תושבי משגב זכאים להסתייע בשרותי האגף, הפועל לזיהוי צרכים ייחודיים של אוכלוסיות יעד שונות , ונותן להם מענה במסגרת חובותיו והמשאבים העומדים לרשותו.

 עובדי המחלקה מתכננים ומקימים שרותי חברה ורווחה על פי צרכי הקהילה, מפעילים שירותי טיפול וסיוע חומרי למטרות מניעה ושיקום, ומגינים על אוכלוסיות בסיכון על פי הוראות החוק.

 הסיוע מוגש בפועל על פי כללי נזקקות וזכאות, הנקבעים בתקנות משרד העבודה והרווחה ועל פי משאבי התקציב וכח האדם העומדים לרשות האגף.

מעבר למחלקה באתר המועצה האזורית משגב לחץ כאן

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990072, דוא"ל: michal1c@netvision.net.il