תכניות התנדבות

 

ההתנדבות מהווה תחליף למקום העבודב, כמסגרת ההשתייכות והמשך למידה וצמיחה אישית, תוך תחושת סיפוק, משמעות ןמעורבות בקהילה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל המתנדבים בתוכניות השונות והמגוונות שיש ביחידה להתנדבות במשגב וכן בפעילויות בהן מעורבת עמותת מרחבים (פירוט בהמשך)

עמותת מרחבים- עמותה לוותיקי משגב, מרכז מועצה אזורית משגב (בצמוד למועדון כפרי משגב), ד.נ משגב 20179
טל: 04-9990314, פקס: 04-9990072, דוא"ל: michal1c@netvision.net.il