תכניות התנדבות

 

ההתנדבות מהווה תחליף למקום העבודב, כמסגרת ההשתייכות והמשך למידה וצמיחה אישית, תוך תחושת סיפוק, משמעות ןמעורבות בקהילה.

אנו מזמינים אתכם להצטרף למעגל המתנדבים בתוכניות השונות והמגוונות שיש ביחידה להתנדבות במשגב וכן בפעילויות בהן מעורבת עמותת מרחבים (פירוט בהמשך)