תוכניות לוותיקים בישובים ובקהילה

תוכניות לתמיכה במסגרת הקהילה, שמטרתן לסייע לתושביה הוותיקים של משגב לשמור על איכות חיים טובה ועצמאית בקהילה.